Reklamační řád

Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě a dle podmínek uvedených v záručním listě. Kupující je povinen, ve vlastním zájmu si dodané zboží před převzetím u přepravce řádně prohlédnout a v případě porušení nebo poškození obalu,  nebo při jiném podezření o řádném doručení zásilky, vše ihned reklamovat u přepravce a případně zásilku nepřijmout.

Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník i v případě oprávněné reklamace. V případě oprávněné reklamace, dopraví prodávající opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady přepravní firmou.

K reklamovanému zboží je nutné přiložit záruční list, kopii dokladu o nákupu (faktury) a popis závady. Reklamované zboží by mělo být v originálním obalu a musí být kompletní, to znamená včetně všech kabelů, manuálů,  jiného případného příslušenství a podobně.

Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný, disponující však stejnými parametry jako původní výrobek. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající.